СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков
Специализирана болница за активно лечение за пневмо - фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков - Русе

За нас

  

Болницата е единственото специализирано лечебно заведение в региона за извънболнична и болнична помощ, в което се издирват, диагностицират, периодично наблюдават и лекуват болни с туберкулоза и хронични и неспецифични белодробни заболявания във всички възрастови групи.


Заведението е основна с труктурна и фунционална едицина, осъществяваща контрола на туберкулозата и животозастрашаващите неспецифични белодробни заболявания като ХОББ, хроничен бронхит, белодробен емфизем, бронхиална астма, пневмонии, бронхопневмонии, белодробни абсцеси и плеврални изливи.


В ДКБ се извършват:

 • Консултативни, първични и вторични специализирани прегледи на деца и възрастни с остри и обострени хронични неспецифични заболявания;
 • Диспансерно наблюдение на болни с активна и неактивна форма на белодробна туберкулоза и ХНБЗ;
 • Лечение на туберкулозата по Национална програма за борба стуберкулозата- в поддържаща фаза на лечение;
 • Предписания за изследване на туберкулинова чувствителност;
 • Химиопрофилактика на ТБК;
 • Профилактични (скринингови) прегледи. на рискови групи.

Специализирана доболнична помощ и по договори с НЗОК от следните лекари:

 • Д-р Йорданка Дачева – тел.082/813 981
 • Д-р Георги Давидов – тел.082/813 988
 • Д-р Миглена Радева – тел.082/813 992
 • Д-р Емилия Щерева – тел.082/813 981
 • Д-р Светослав Дачев – тел.082/813 986
 • Началник КДБ – Д-р Димитър Гетов.

Лечебното заведение е консултант на всички лечебни заведения в област Русе, като единствено в диспансера се извършва ранна ендоскопска и морфологична диагностика на белодробния карцином.