СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков
Специализирана болница за активно лечение за пневмо - фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков - Русе

Бронхологичен кабинет

 

Кабинетът обслужва болни постъпили в СБАЛПФЗ д-р Димитър Граматиков - Русе, МБАЛ – Русе, МДОЗС – Русе, амбулаторно насочени болни и пациенти от съседни региони.

 

Осъществява:

  • Първичен преглед при бронхолог, фибробронхоскоия, трансбронхиална щипкова биопсия, трансбронхиална иглова аспирационна биопсия, ендобронхиална четкова биопсия, катетър аспирация, бронхоаспирация, бронхоалвеоларен лаваж, транторакална тънкоиглена аспирационна биопсия, ендобронхиални наливки с АБ /по преценка/, секретолитици, кортикостероиди, фаринготрахеални промивки за БК посявки.

Материалите взети за изследване се изпращат за хистологично, цитологично, микробиологични и ТБК изследване за директна и посявка.