СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков
Специализирана болница за активно лечение за пневмо - фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков - Русе

Правила за дарения

Дарителска сметка :

BG79SOMB91301023029902, BIC: SOMBBGSG

ТБ ОБЩИНСКА АД

СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД,

ГР. Русе, ул.. „Алея Лилия №1

Управител : д-р Светослав Дачев

Прикачени документи

Правила за дарения