СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков
Специализирана болница за активно лечение за пневмо - фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков - Русе

Консултативни кабинети

 

Извършва се:

  • Диспансеризация на болни с туберкулоза и ХНБЗ;
  • Лекарснки преглед и осъществяване на терапевтична схема;
  • Лечение на туберкулоза;
  • Предписания за изследване на туберкулиноа чувствителност;
  • Химиопрафилактаки на ТБК;
  • Предписания за инхалаторна терапия, ФИД, ЕКГ с разчитане и консултация на интернист;
  • Предписания за клинико-лабораторни, кръвни и уринни изследвания, рентгенография и томография на ДКБ;
  • Хоспитализация на болни с туберкулоза и остри и хронични пулмопатии;
  • Извършване на спешни и планови консултации в други лечебни заведения;
  • Извършване на скринигови изследвания на населението.

Кабинетите работят по график.

Справки на регистратурата на телефони: 082/ 813 964, 813 967