СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков
Специализирана болница за активно лечение за пневмо - фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков - Русе

Сектор образна диагностика

  

Съвременна апаратура – система за компютърна дигитална безфилмова диагностика и топлинен принтер със следните предимства:

  • ниски стойности на вредното рентгеново лъчение при CR и DR системи, като при DR е над 10 пъти по-ниска от конвенционалните рентгенографии;
  • бързо провеждане на изследването и получаване на резултати;
  • възможност за компютърна обработка и съхранение на образите на различните носители;
  • лесно пренасяне на образните изследвания по мрежа и възможност за консултиране от разстояние;
  • значително по-високо качество на изследванията.

Ехографско изследване на коремни органи и плеврална кухина /изливи, пристенни тумори/. Осъществява се със съвременна ехографска апаратура.


Началник сектор – Д-р КАЗАНДЖИЕВ – рентгенолог


Телефон: 082/ 813 987


Възможност за масова профилактика и прегледи по желание