СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков
Специализирана болница за активно лечение за пневмо - фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков - Русе

ОБЯВА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО за 2023г

Прикачени документи

ОБЯВЛЕНИЕ - МФД 2023.pdf